Sted: Soria Moria Hotell / Askeladdens Hus – https://www.soriamoria.no/ isntagram: soriamoriahotel
Blomster: Finn Shjøll Blomster, Majorstuen – https://www.finnschjoll.no/  – instagram – majorstuenblomster
Brudekjole: Diin Brud og Selskap – http://diin.no/ instagram: diinbrudogselskap
Seremoni: Human Etisk Forbund – https://human.no/